fbpx
Zacznij studia, zadzwoń już dziś: 33 815 11 07

Doradztwo zawodowe z coachingiem i pośrednictwo pracy

Program studiów obejmuje podstawowej wiedzy dotyczącej pedagogicznych, psychologicznych i społecznych aspektów procesu pracy, Zajęcia praktyczne i ćwiczenia pozwalają na nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do świadczenia usług z zakresu orientacji zawodowej i poradnictwa zawodowego oraz pobudzania aktywności zawodowej młodzieży i osób dorosłych. Absolwent może podjąć pracę do poziomu szkół ponadpodstawowych włącznie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej lub uzyskaniu niezbędnych uprawnień zgodnych z wymogami MEN), instytucjach rynku pracy (urzędy pracy, centra informacji i planowania kariery pracy, w agencjach zatrudnienia i pośrednictwa pracy).

Forma: studia kwalifikacyjne

Czas trwania: 3 semestry/ 1 rok

Czesne za semestr: 1100 zł

Doradztwo zawodowe z coachingiem i pośrednictwo pracy

Program studiów obejmuje podstawowej wiedzy dotyczącej pedagogicznych, psychologicznych i społecznych aspektów procesu pracy, Zajęcia praktyczne i ćwiczenia pozwalają na nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do świadczenia usług z zakresu orientacji zawodowej i poradnictwa zawodowego oraz pobudzania aktywności zawodowej młodzieży i osób dorosłych. Absolwent może podjąć pracę do poziomu szkół ponadpodstawowych włącznie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej lub uzyskaniu niezbędnych uprawnień zgodnych z wymogami MEN), instytucjach rynku pracy (urzędy pracy, centra informacji i planowania kariery pracy, w agencjach zatrudnienia i pośrednictwa pracy).

Forma: studia kwalifikacyjne

Czas trwania: 3 semestry/ 1 rok

Czesne za semestr: 1100 zł